• 01_spodnie_S13-CMM-432_back
 • 02_spodnie_S13-CMM-432_front
 • 03_spodnie_S13-CMS-437_back
 • 04_spodnie_S13-CMS-437_front
 • 05_spodnie_S13-CMS-439_back
 • 06_spodnie_S13-CMS-439_front
 • 07_spodnie_S13-CMS-816_back
 • 08_spodnie_S13-CMS-816_front
 • 09_spodnie_S13-JMM-728_back
 • 10_spodnie_S13-JMM-728_front
 • 11_spodnie_S13-JMM-742_back
 • 12_spodnie_S13-JMM-742_front
 • 13_spodnie_S13-JMM-820_back
 • 14_spodnie_S13-JMM-820_front
 • 15_spodnie_S13-JMM-903_back
 • 16_spodnie_S13-JMM-903_front
 • 17_spodnie_S13-JMM-950_back
 • 18_spodnie_S13-JMM-950_front
 • 19_spodnie_S13-JMS-708_back
 • 20_spodnie_S13-JMS-708_front
 • 21_spodnie_S13-JMS-739_back
 • 22_spodnie_S13-JMS-739_front
 • 23_spodnie_S13-JMS-821_back
 • 24_spodnie_S13-JMS-821_front
 • 25_spodnie_S13-JMS-925_back
 • 26_spodnie_S13-JMS-925_front
 • 27_spodnie_S13-JMS-932_back
 • 28_spodnie_S13-JMS-932_front
 • 29_spodnie_S13-JMS-940_back
 • 30_spodnie_S13-JMS-940_front
 • 31_spodnie_S13-JMS-952_back
 • 32_spodnie_S13-JMS-952_front
 • 33_spodnie_S13-JMS-957_back
 • 34_spodnie_S13-JMS-957_front
 • 35_szorty_S13-CMK-441-96_back
 • 36_szorty_S13-CMK-441-96_front
 • 37_szorty_S13-CMK-445_back
 • 38_szorty_S13-CMK-445_front
 • 39_szorty_S13-CMK-446_back
 • 40_szorty_S13-CMK-446_front
 • 41_szorty_S13-CMK-447_back
 • 42_szorty_S13-CMK-447_front
 • 43_szorty_S13-CMK-448_back
 • 44_szorty_S13-CMK-448_front
 • 45_szorty_S13-JMK-426 back
 • 46_szorty_S13-JMK-426 front
 • 47_szorty_S13-JMK-726 back
 • 48_szorty_S13-JMK-726_front
 • 49_szorty_S13-JMK-729_back
 • 50_szorty_S13-JMK-729_front
 • 51_szorty_S13-JMK-916_back
 • 52_szorty_S13-JMK-916_front
 • 53_szorty_S13-JMK-918_back
 • 54_szorty_S13-JMK-918_front
 • 55_tshirty_S13-TSM-115-29
 • 56_tshirty_S13-TSM-974_11
 • 57_tshirty_S13-TSM-974
 • 58_tshirty_S13-TSM-975_10
 • 59_tshirty_S13-TSM-975-90
 • 60_tshirty_S13-TSM-977
 • 61_tshirty_S13-TSM-982-45
 • 62_tshirty_S13-TSM-985_10
 • 63_tshirty_S13-TSM-985-59
 • 64_tshirty_S13-TSM-987-90
 • 65_tshirty_S13-TSM-988-11
 • 66_tshirty_S13-TSM-990_blue
 • 67_tshirty_S13-TSM-990
 • 68_tshirty_S13-TSM-994-75
 • 69_polo_S13-POM-019
 • 70_polo_S13-POM-720-52
 • 71_polo_S13-POM-721
 • 72_koszule_S13-KMK-827-55
 • 73_koszule_S13-KMK-831-62
 • 74_koszule_S13-KMK-832-51
 • 75_koszule_S13-KMK-832-55
 • 76_koszule_S13-KMK-833-62
 • 77_koszule_S13-KMK-834-52
 • 78_koszule_S13-KMK-834-76
 • 79_koszule_S13-KMK-836-53
 • 80_swetry_S13-SWM-711
 • 81_swetry_S13-SWM-712
 • 82_kurtki_S13-KUM-521

Kolekcja męska

Slim & Stan­dard to li­nie je­ansu prze­zna­czone dla pew­nych sie­bie męż­czyzn, któ­rzy ce­nią so­bie in­dy­wi­du­alizm.
Lu­zu­jąc nieco kla­sykę, nada­li­śmy je­an­som wy­jąt­kowy cha­rak­ter.
Styl ko­lek­cji po­zwala na od­świe­że­nie wi­ze­runku bez po­trzeby re­zy­gno­wa­nia ze swo­jej au­ten­tycz­no­ści.
Optyczne wy­dłu­że­nie syl­wetki czy też nie­skrę­po­wane moż­li­wo­ści ru­chu to tylko nie­które z za­let pro­po­no­wa­nych linii.